Verimli ve Çevre Dostu

Kaynakların verimsiz kullanımı sonucunda, günümüzde küresel çapta iklim değişikliği ve doğal kaynakların yok olması sorunu ile karşı karşıyayız.

Bu durumu önleyebilmek adına elimizden gelen ilk şey günlük kullanımda harcadığımız suyu verimli kullanmak ve su israfını önlemek. Visam olarak elimizden gelen ise ürünlerimizde geri dönüştürülebilir malzeme kullanmak, üretimde israfları önlemek ve suyu verimli kullanabileceğimiz ürünler tasarlamak.

Tuvaletlerde kullandığımız su, bireysel su tüketimimizde önemli bir yer tutuyor. 

verimli-ve-cevre-dostu

TUVALETLERDEKİ SU KAÇAKLARI

Alttaki grafikte belirtilen, en muhtemel su kaçağı risk noktalarında, yüksek kaliteli malzeme ve üst düzey işçilik ile su kaçırma riskini %0 ‘a indirmeyi hedefliyoruz. Sizler de kullandığınız ürünün kalitesinden emin olunuz ve TSE ile belirtilmiş standartları sağlayan ürünleri tercih ediniz.Rezervuar kurulumunu mutlaka uzman bir tesisatçıya yaptırınız.

tuvaletlerdeki-su-kazanci tuvaletlerdeki-su-kazanci

TÜKETİMİ AZALTMA

İki kademeli olarak üretilmiş rezervuarlarımızda ve iç takımlarımızda hedefimiz harcanacak olan suda %60 tasarruf sağlamaktır. İki kademeli ya da stoplu bir rezervuar kullanarak siz de bu tasarrufu yapabilirsiniz.

tuketimi-azaltma

50 Yıldır değişmeyen çizgideki üretimimiz ile tuvaletlerimizde verimli su tüketimi için de katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.Visam ürünleri sayesinde Rezervuar kaçaklarını (%6) ve Rezervuarlardaki suyun %60’ına (Genel tüketime oranı % 19) varan su tasarrufu sağlamayı amaçladık. Toplam bireysel su tüketiminde ortalama %25’lik bir tasarruf sağlayabileceğimizin farkındayız.

Visam olarak bu standartları sağlayabilmek adına ürünlerimiz sıkı testlerden geçmektedir.

ÜRÜNLERİMİZE UYGULADIĞIMIZ DENEYLER

1. ÇEKME VE TORK DENEYİ:

 • Flotör rezervuara monte edilir.
 • Arka somuna, 3/8" boyutundaki bağlantılar için 6 Nm ve 1/2" boyutundaki bağlantılar için 10 Nm ye eşit F torku uygulanır.
 • Bağlantının en ucuna, herhangi bir kasma olmadan kullanılacak şekilde çekm deneyi somunu bağlanır.
 • Çekme deneyi somununa, 3/8" boyutundaki bağlantı için 75 N ve 1/2" boyutundaki bağlantı için 125 N a eşit G kuvveti bir dakika süreyle uygulanır.
 • 3/8" boyutundaki bağlantılar için 6 Nm ve 1/2" boyutu için 10 Nm F kuvveti 1 dakika süreyle uygulanır.

2. GERİ AKIŞIN ÖNLENMESİ DENEYİ:

 • Geri akışın önlenmesi ile sular kesildiği zaman şebekede meydana gelen vakum ile rezervuar içindeki suyun şebeke suyunu kirletmesi önlenmektedir.
 • Deney aşağıda şematik olarak gösterilmiş cihaz ile yapılmaktadır.
 • Rezervuar su dolu iken flotöre -0.8 bar lık vakum en az 5 sn uygulanır.
 • Geri kazanım tankında ve şeffaf boruda su olmamalıdır.
geri-akisin-onlenmesideneyi-1 geri-akisin-onlenmesideneyi-2

3. STATİK BASINÇ DENEYİ:

 • Flotör tamamen kapalı konuma gelene kadar deney boyunca sabit dinamik basınçta 0.5 bar su ile beslenir.
 • Su seviyesi ölçüleri kaydedilir.
 • 5 dakika beklenir ve basınç 3 bar a yükseltilir.
 • Su seviyesi ölçülür ve kaydedilir.
 • 5 dakika beklenir ve deneyin sonunda su seviyesi farkı 20 mmyi aşmamalıdır.
 • Deney aşağıdaki cihaz ile yapılmaktadır.
static-basinc-deneyi

4. DİNAMİK BASINÇ DENEYİ:

 • Deney yukarıdaki cihaz ile yapılmaktadır.
 • Flotör tamamen kapalı konuma gelene kadar sabit dinamik basınçta 0.5 bar su ile doldurulur. Flotör tamamen kapattığında dolum süresi kaydedilir.
 • Rezervuar boşaltılır ve 3 bar basınçta su ile doldurulur. Rezervuar tekrar boşaltılıp 6 bar basınçta su ile doldurulur.
 • 0.5 - 3 ve 6 bar basınçla doldurulan rezervuardaki su seviyeleri farkı 20 mmyi geçmemelidir.

5. GİRİŞ DEBİSİ DENEYİ:

 • Rezervuar 0.5 bar sabit dinamik basınçla doldurulur.
 • Flotörün açma ve kapama arasında dolum süresi ve debi değeri kaydedilir.
 • Rezervuar 3 bar basınçta su ile doldurulur, debi ve doldurma süresi kaydedilir.
 • 0.5 bar basınçta debi değeri 0.05 L/s, 9 litreyi en fazla 240 sde doldurmalıdır.
 • 3 bar basınçta debi değeri 0.2 L/s yi geçmemelidir.

6. GİRİŞ VANASININ TEKRAR AÇILMASI DENEYİ:

 • Rezervuar 3 bar basınçta su ile doldurulur.
 • Flotör kapattığı andaki su seviyesi kaydedilir.
 • Rezervuardaki su seviyesi 65 mm düşürülür.
 • Su seviyesi 65 mm düştüğünde flotör tekrar su alarak rezervuarı doldurmalıdır.

7. SU DARBESİ DENEYİ:

 • Deney aşağıda gösterilen cihazla yapılır.
 • 5 bar statik basınçta su doldurulur,
 • Flotör kapandığı anda besleme basınç değeri kaydedilir. Bu basınç değeri 2 bar ı geçmemelidir.
su-darbesi-deneyi

8. BASINCA DİRENÇ DENEYİ:

 • Rezervuar 3 bar dinamik basınçta doldurulur.
 • Flotör kapanmasından sonra, flotörü kapalı konumda tutmak için mekanik bir alet yerleştirilir.
 • Statik basınç değerinden yukarıya doğru devamlı olarak basınç arttırılır.
 • Flotör 5 dakika süre ile 16 bar statik basınçta tutulur.
 • Herhangi bir kaçak, sızıntı veya deformasyon olmamalıdır.

9. DAYANIKLILIK DENEYİ:

 • Deney rezervuarına flotör bağlanır ve dinamik basıncı 1.5 bar ve su sıcaklığı 15 oC ile 25 oC olacak şekilde deney cihazı ayarlanır.
 • Rezervuardaki su seviyesi 65 mm düşürülür.
 • Flotör kapanıncaya kadar rezervuar doldurulur,
 • Flotör kapandıktan sonra 15 saniye kapalı konumda tutulur,
 • Bu işlem 25000 defa yapıldıktan sonra aynı işlem 8.5 bar giriş basıncı ile tekrar edilir.
 • Daha sonra sızdırmazlık deneyi ve tekrar açılma deneyleri tekrar yapılır.

10 AKUSTİK ÖZELLİKLER DENEYİ:

 • Visam Jet Flotör: 3 bar basınçta 9 L/dk ve 13 dB ses seviyesi ile 1. gruba girmektedir.
 • Visam Roket Flotör: 3 bar basınçta 7.8 L/dk ve 9.9 dB ses seviyesi ile 1. gruba girmektedir.
 • Visam Zeplin Flotör: 3 bar basınçta 6.6 L/dk ve 8.7 dB ses seviyesi ile 1. gruba girmektedir.

11. BOŞALTIM HACMİ DENEYİ:

Boşaltım hacimleri aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.

BOŞALTMA HACİMLERİ

Nominal boşaltma hacimleri Boşaltma hacimleri
l L
Komple boşaltım İki kademeli boşlatım
minimum maksimum minimum Maksimum
9.0 8.5 9.0 3.0 4.5 a
7.0 7.0 7.5 3.0 4.0 a
6.0 6.0 6.5 3.0 4.0 a
5.0 4.5 5.5 3.0 4.0 a
4.0 4.0 4.5 2.0 3.0 a
a Sadece iki kademeli su tasarruflu rezervuarlar için.

12. TAM BOŞALTIM HACMİNİN TAYİNİ DENEYİ:

- Rezervuarı, duruma göre düz, sağlam, yatay veya dikey bir yüzeyüzerine monte ediniz.

- Üretici tarafından işaretlenmiş seviyeye kadar, rezervuarı birflotör vasıtasıyla doldurun.

- Flotör suyunu kesin.

- Rezervuarı çekin ve boşalan suyu bir kaba doldurun.

- Kalibre edilmiş bir kap kullanarak hacmi ölçün.

- Bu testi 3 kez tekrarlayın.

- Eğer hacimler arasında farklılık varsa üç hacmin ortalamasınıalın.

- İki kademeli rezervuarlar için her bir kademe için ayrı ayrıyapılacaktır.

 • Stoplu rezervuarlar

- İmalatçı tarafından işaretlenmiş olan seviyeye kadarrezervuarı bir flotör kullanarak doldurun.

- Su bağlantısını kesin.

- Rezervuarın boşaltma butonuna basın ve 1.5 sn sonra durdurun.

- Kalibre edilmiş bir kap kullanarak hacmi ölçün.

- Bu testi 3 kere tekrarlayın.

- Eğer hacimler arasında farklılık varsa üç hacmin ortalamasınıalın.

- Farklı boşaltım hacimleri bulunan rezervuarlarda, test her birhacim için ayrı ayrı tekrarlanmalıdır.

 • İki kademeli rezervuarlar

- İmalatçı tarafından işaretlenen seviyeye kadar rezervuarıdoldurun.

- Suyu kapatın.

- Az su butonuna basın ve akan suyu kapa doldurun.

- Hacmi, uygun bir kap vasıtasıyla ölçün.

- Bu testi 3 kez tekrarlayın.

- Boşaln hacimler arasında fark varsa, 3 hacmin aritmetikortalamasını alın.

- Farklı boşaltım hacimleri bulunan rezervuarlarda, test her birhacim için ayrı ayrı tekrarlanmalıdır.

13. BOŞALTIM HIZI DENEYİ:

Aşağıdaki özelliklere haiz bir basınç sensörü kullanılmalıdır:

1) 0-0.05 bararalığında ölçüm yapabilecek kapasitede,

2) Hassasiyet >Sınıf 1

3) Karşılıksüresi ? 10 ms

4) Kazanım hızı? 40 (seviyede 40 kazanım)

bosaltim-hizi-deneyi

Not:Ölçüler mm’dir.

1 Rezervuar tankı 5 Dipte kalan su seviyesi

2 Ölçülen hacim 6 Oturma seviyesi

3 Basınç sensörü 7 Boşaltma borusu

4 Nominal su seviyesi 8 Test yüksekliği

Düşük seviye, orta seviye ve gömme rezervuarların test düzeneği

 • Dipte kalan su seviyesinin tayini

- İmalatçıtarafından işaretlenmiş seviyeye kadar rezervuarı doldurun.

- Suyu kesin.

- Rezervuarıçalıştırın.

- Boşaltmabittikten sonra kalan su seviyesini kayıt edin.

- Bu testi 3 keztekrarlayın.

- Farklılıkdurumunda kalan su seviyesinin en yüksek olanını kayıt edin.

- Alternatifboşaltım hacmine sahip rezervuarlarda, kalan su seviyesi her hacimiçin ayrı olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

- Tahliye vanasıyardımıyla boşaltma hacmi ayarlanabilen rezervuarlarda artankalıntı su seviyesi işaretlenmelidir.

 • Tam boşaltma durumundaki boşaltma hızı

- rezervuar tankını doldurun.

- Suyu kesin.

- Rezervuarı çalıştırın.

- rezervuar tankı içindeki sensörü kullanarak basınç/zamaneğrisini kaydedin.

- ölçüm noktaları arasındaki boşaltım hızını bu kayıtyardımıyla bulun.

- Bu test 3 kere tekrarlanmalıdır.

- Bu üç operasyonun sonuçlarının aritmetik ortalaması boşaltımhızı olarak kabul edilecektir.

 • Taşma kapasitesinin tayini

- Taşma seviyesini kaydedin.

- En az 60 sn boyunca 0.28 l/sn kapasitede bir boşaltım hızınasahip bir rezervuar temin edin.

Kombine bir mekanizmanın söz konusu olduğu bir durumda (flotör +boşaltma grubu) flotörü 6 bar basınç ile en az 60 sn açıktutmasını sağlayın.

Su seviyesi dengeye geldiğinde azami su seviyesini kaydedin.

Su dolumunu kesin.

Su dolumunu kestikten 2 sn sonra rezervuardaki su seviyesini tesbitedin (bu seviye kritik su seviyesidir.)

Dengeye geldikten sonra menisküs seviyesini kaydediniz.

 • Flotörün açılma özellikleri

İmalatçı tarafından işaretlenen seviyeye flotör vasıtasıyla 3bar basınçla rezervuar tankını doldur.

İki kademeli rezervuar olduğunda, (1.5±0.2) sn sonra durdurun veyaaz su akan diğer butona basın.

Flotörün açıldığından emin olun ve imalatçı tarafındanbelirlenmiş seviyeye kadar yeniden rezervuarı doldurun.

 • Tahliye vanası sızıntı sıkılığı

Bu test için boşaltma borusu monte edilmez.

İmalatçı tarafından işaretlenmiş olan seviyeye kadar rezervuartankı doldurulur. Ayarlanabilir seviyeler olduğunda minimum seviyekullanılır.

Rezervuar çalıştırılır ve yaniden doldurulur.

2 saat kadar rezervuar kendi haline bırakılır.

Çıkış deliği iyice kurulanır.

Rezervuar tankının altına bir kağıt parçası konur.

15 dk bırakılır. Daha sonra kağıt üzerinde su damlası olupolmadığına bakılır.

İki kademeli sistemlerde bu test azaltılmış boşaltım seçeneğikullanılarak tekrar edilir.

 • Tahliye vanası güvenliği testi

Test aygıtı şunları ihtiva eder:

 • Rezervuar tankına bir flotör veya testi hızlandırmak için alternetif bir doldurna mekanizması bağlanır.
 • Test müddeti boyunca 25-30 N’luk kontrollü kuvvet aralığında, 0.5-1 sn içinde 5 cm/sn hıza sahip, rezervuar mekanizmasını harekete geçirebilen otomatik bir sistem oluşturulmalıdır. Bu sistemde, rezervuar yeniden dolmaya başlamadan tahliye vanasının tamamen kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
 • 7-25 ºC arasında bir sıcaklığa sahip su ile doldurulmalıdır.

Boşaltma borusu takılı olmamalıdır.

Bu test, birçok alternatif su seviyesi işaretlendiği durumlardarezervuar tankındaki azami su seviyesi baz alınarak ifa edilir.

Bir çevrim aşağıdakilerden oluşur:

 1. Azami su seviyesine kadar rezervuar tankı doldurulur.
 2. Otomatik olarak harekete geçen sistemaktive edilerek rezervuar çalıştırlır.
 3. Mekanizmanın tekrar kapanması sağlanır.
 4. Rezervuar tankı yeniden doldurulur.
 5. Tek kademeli sistemler için; kategori 1 kapsamında 50 000 çevrim, kategori 2 kapsamında 200 000 çevrim yapılır.
 6. İki kademeli sistemler için ise;
  1. Ya kategori 1’e göre 3 kısa basmayı takiben tam boşaltım durumunda 50 000 boşaltım veya kategori 2’ye göre 200 000 boşaltım
  2. Ya da 37 500 kısa basmayı takiben 12 500 tam boşaltım (kategori 1), veya 150 000 kısa basma sonrası 50 000 tam boşaltım(kategori 2),
 7. Test bitiminde cihazdaki arızalar veya test esnasında tahliye vanasında meydana gelebilecek arızaları not edin,
 8. Çevrimlerin bitiminden iki saat sonra sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
 • Çalıştırma kuvveti

Aşağıdaki şekillerde tipik test düzeneği numuneleri gösterilmiştir.

test-duzenegi-numuneleri

Not: Ölçüler mm’dir.

1. Basma butonu veya çekme mekanizması

2. Kılavuz

3. Test kuvveti

4. Bırakma

Dikeyoperasyon için test düzeneği Yatay operasyon için testdüzeneği

- İmalatçı tarafındanişaretlenmiş azami su seviyesine kadar rezervuar tankınıdoldurun.

- Test aparatını basma butonunun 2mm ilerisine yerleştirin.

- Maksimum 25 N olacak şekilde,basma butonuna bir kuvvet uygulayın.

- Basma butonunun veya rezervuarıçalıştıran mekanizmanın 0.5-1 sn arasında harekete geçtiğinidoğrulayın.

Rezervuar tankının, boşaltmaborusuyla beraber darbe kuvveti,şekilde görülen test aygıtıyardımıyla ölçülür.boşaltma borusundan çıkan rezervuar suyu(darbe kuvveti yaratmak için) (90 mm çapındaki) sensör plakayayönlenmelidir(çarpmalıdır). Bu darbe kuvveti bir yükleme hücresivasıtasıyla ölçülür ve Newton birimi ile ifade edilir.

Test yöntemi, kalibre edilmiş testcihazları kullanılarak yapılan hesaplama ve ölçümlerdenoluşmaktadır.

Test aygıtı aşağıdaki şartlarısağlamalıdır:

- Test aygıtı 14 ve 16 noluşekiller ile uyumlu olmalıdır.

- Yükleme hücresi (C3 (OIML)’yegöre) 0.2 gr hassasiyetinde ve asma pozisyonuna bakılmaksızın 3kg yükleme kapasitesinde olmalıdır.

- Ölçü yükselticisi ve yüklemehücresi tek bir sistem oluşturmalıdır.

- Ölçü yükselticisi 600Hz numunefrekansı ve 100Hz Bessel filtreli olmalıdır.

- Ölçü yükselticisi ve yüklemehücresinden oluşan sistemin dara fonksiyonu olmalıdır.

- Sistemde kullanılacak suyunsıcaklığı 7 ila 25 ºC arasında olmalıdır.

kullanilacak-suyun-sicakligi

Not: Ölçüler mm’dir.

1- Rezervuar tankının boşaltma borusu

2- Su sıçrama muhafazası (detaylar için 16 nolu şekle bkz.)

3- Yükleme hücre ünitesi

4- Veri almak için ölçü yükselticisi

5- Uygun yazılımlı bir bilgisayar

6- Boşaltma borusunun merkez ekseni sensör plakanın merkez ekseniile aynı hizada olmalıdır

7- Sensör plakası ve yükleme hücresinin arasındaki mekanikbağlantı yükleme hücresinin fonksiyonuna uygun olmalıdır.Yükleme hücresine yakın mesafede ve uygun yatakalama yapılmışolmalıdır.

8- Sensör plakası

Darbe kuvvetini ölçmekiçin kullanılacak test cihazı

darbe-kuvvetini-olcmek

Not: Ölçüler mm’dir.

1- Mekanik bağlantılı yükleme hücresi ihtiva eden sensörplakayı su sıçrama muhafazasına bağlayan delik çapı(35±1mm’dir)

2- Şekil ’in 1. Pozisyonunda görüldüğü üzere boşaltmaborusunun, su sıçrama muhafazasına bağlamak için gereken delikçapı (58±1)mm’dir.

3- Asgari et kalınlığı 5mm’dir.

Not: Gösterilen ebat iç ölçülerdir.

Daldırma / su sıçratma muhafazası

 • Ölçüm yöntemi

1) Boşaltım borusunun yatay ve dikey yerleştirilmesini kayıt ve kontrol ediniz.

2) Su sıcaklığını kaydedin

3) Yükleme hücresi ünitesini ve ölçü yükselticiyi, sistemin “dara” fonksiyonunu kullanarak setleyin

4) Darbe kuvvet ölçüm değerlerini 600 Hz resolüsyon ile başlatın

5) Rezervuara 14 cm/sn hızla tam boşaltım yaptırın. Elektronikolarak harekete geçen tahliye vanasının aktivasyon hızına gerek yoktur.

6) Tam boşaltım sonrasında data kaydetmeyi durdurun.

7) Ölçülen datayı (zaman ve kuvvet) bir Excel tablosuna taşıyınve kaydedin.

8) 3-6 arasındaki prosedürü 9 kez daha tekrar edin(toplam 10ölçüm)

0.35 s – 0.5 s arasındaki belli zaman aralığında hesaplama prosedürü

1) Daha önce kaydedilen verileri açın

2) 0.5 N’u geçen kuvvet sinyali ilk alındığında, zamanısıfırlayın ve bu noktayı 1 olarak adlandırın.

3) 0’dan başlayarak 299’a kadar kaydedin.

4) 210(0.35s)’da 299(0.5s)’a kadar kaydedilen 90 kuvvet değerininortalamasını alın

5) 90 adet kuvvet değerinin ortalamasını darbe kuvveti olarakkaydedin

6) 1’den 5’e kadar olan prosedürü tekrar ederek, 9 kez daha herbir ölçüm için darbe kuvvetini hesaplayın

7) 10 testin ortalamasını alın, bu rezervuar tankının darbekuvvetidir.

8) Rezervuar tankının darbe kuvvetini kaydedin

Azami darbe kuvvetini hesaplama yöntemi

1) Kayıt edilmiş ölçüm verilerini aç

2) Rezervuar zamanını sıfıra setleyin. Kuvvet sinyali 0.5 N’uilk kez geçtiğinde zamanı sıfırla ve bu noktaya 1 numara deyin

3) Her 60 nihai ölçüm değerinin aritmetik ortalamasının tayinedilmesi

Örnek:

degerin-aritmetik-ortalamasi-1

1’den 60’a kadar olan Newton cinsinden ölçümnoktalarının aritmetik ortalaması

degerin-aritmetik-ortalamasi-2

2 – 61 arası ölçüm noktalarının aritmetik ortalaması

3 – 62 arası ölçüm noktalarının aritmetik ortalaması

Ölçüm noktasının spesifik darbe kuvveti

4) Bu ölçünün darbe kuvveti tüm ortalama değerlerinin enbüyüğüdür.

5) Bu ölçüm darbe kuvvetini kayıt ediniz.

6) 1 – 5 arası prosedürleri takip ederek 9 kere daha her ölçünündarbe kuvvetini değerlendiriniz.

7) 10 testin ortalamasını hesap edin. Sonuç, rezervuar tankınınmaksimum darbe kuvvetidir.

8) Rezervuar tankının darbe kuvvetini kaydedin.

14- Boşaltma grubu için kimyasal dayanım testi

- Test cihazı

- 0.1±0.05gr hassas terazi

- 0.1±0.05mm hassasiyette mikrometre

- Test solüsyonu; 100 ml normal çamaşır suyu; %5NaClO ve her 900ml su için anyonik yüzey aktif maddesi.

- Tank

Prosedür:

Boşaltma grubunu komple söküp her bir parçayı ayrı ayrı tartınve kritik ölçülerini not edin.(Örn.: dış çap, kalınlık…vb.)

Parçaları tekrar monte edin ve hazırlanan solüsyonun en az 100 mmderinliğe daldırın. (90 ±2) gün bekletin. Test bitimindeparçaları temiz su ile yıkayın.

Uyarı: Klor bazlı kimyasal ajanları kullanırken uygun şartlardaönlem alınmalıdır. Stok solüsyona, ham kristallere dokunmayınız,hiçbir surette temas etmeyiniz ve yanıcı maddelerden uzak tutunuz.

Dayanıklılık testini 3000 çevrime ayarlayın ilk ve son çevrimarasında sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz.